Informes i documentació - BENVINGUTS A LA PLANA DE SECÀ

Informes i documentació tècnica

Informe

Informe preliminar per a la protecció de la Plana de Secà de l’Alt Camp.

INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, SCCLP

Informe

La dinamització econòmica de la Plana Agrícola de Secà de l’Alt Camp des del treball en xarxa i l’economia social i cooperativa. 

Catàleg de paisatge

Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona. Unitat de paisatge 22: Plana de l’Alt Camp.

Informe

Interès ornitològic de les planes agrícoles de secà de l’Alt Camp.

Annex

La Plana de Secà de l’Alt Camp. Caracterització i valors ambientals.